INTERNET, CIGARETTE, ALCOHOL, SUBSTANCE ADDICTION AND PERSONALITY RELATIONSHIP IN THE FIRST FAMILY HEALTH CENTER EMPLOYEES IN DUZCE


Creative Commons License

Yılmaz M., Yilmaz A., Sonmez C. I., Asikhasan I.

NOBEL MEDICUS, vol.15, pp.15-20, 2019 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: NOBEL MEDICUS
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.15-20
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to examine the relationship between personality structure, internet addiction and some addiction types in the Family Health Center (FHC) employees. Material and Method: The universe of this descriptive study consisted of 220 Family Physicians and Family Health Personnel, working in 110 Family Health Centers in Düzce. As evaluation tools; Socio Demographic Data Form, Internet Addiction Scale (IAS), Eysenck Personality Questionnaire - Abbreviated Form (EPQ-A) were applied. Results: The total prevalence internet addiction among Family Physicians and Family Health Personnel working in Family Health Centers in Düzce was found as 11.3% (n=23). Of these, 10.8% (n=22) were “probable addicted” and 0.5% (n=1) were “addicted”. There was no significant relationship of gender, occupation, family type, educational status, living place, income status, and hobby or sports activity on Internet addiction. But there was a relationship between internet addiction and marital status (χ²=5,731, p=0.017). Internet addiction levels are varies between smokers and non-smokers (χ²=6,074, p=0,014). When the personality traits were examined, the neuroticism (EYN) differed significantly in “internet addicted” and “nonaddicted” groups. Conclusion: In this study; alcohol use, smoking and Internet addiction status were found higher in males. Internet addiction is more prevalent among smokers, singles, those with higher scores on neuroticism.
Amaç: Bu çalışmada, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarında kişilik yapısı ile internet bağımlılığı ve bazı bağımlılık türlerinin ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı çalışmanın evreni Düzce’deki 110 Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 220 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanıdır. Değerlendirme araçları olarak; Sosyodemografik Veri Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Form (EKA-GGK) uygulanmıştır. Bulgular: Düzce’de Aile Sağlığı Merkezlerindeki Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları arasında internet bağımlılığı %11,3 (n=23) olarak bulundu. İnternet bağımlılığı olanlar içinde %10,8 (n=22) muhtemel bağımlı ve %0,5 (n=1) bağımlıydı. Internet bağımlılığı ile cinsiyet, meslek, aile tipi, eğitim durumu, yaşadığı yer, gelir durumu, hobi, spor etkinliği, sinema, tiyatroya gitme, kitap, gazete, dergi okuma arasında ilişki yoktu. Ancak, internet bağımlılığı ile medeni durum arasında bir ilişki vardı (χ²=5,731, p=0,017). İnternet bağımlılığı sigara içenler ve sigara içmeyen kişiler arasında farklılık göstermekte idi (χ²=6,074, p=0,014). Kişilik özellikleri incelendiğinde, EKAGGK’nın nörotisizm (EY-N) puanı, internet bağımlı ve bağımlı olmayan gruplarda anlamlı farklılık gösterdi. Sonuç: Alkol kullanımı, sigara kullanımı ve internet bağımlılığı erkeklerde daha yüksek bulundu. İnternet bağımlılığı, sigara içenlerde, bekâr olanlarda, nörotisizm üzerine daha yüksek puana sahip olanlar arasında daha yaygındı.