Bebeklerin Dermatit Yaşm Kalitesi İndeksinin IDQL Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği


YÜKSEL H., TÜRKELİ A. , YILMAZ Ö.

Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünoljide Tedavi Sempozyumu 2011, Turkey, 1 - 04 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey