Perimenopozal depresyon derecelendirme ölçeği-MENO-D geçerlik güvenirlik çalışması


TOSUN H. , BAL N. G. , Kulkarni J.

1. Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri