Multisentrik Gastrointestinal Stromal Tümör Olgu Sunumu


DEĞER A. N. , ASLAN F., DEĞER H., KOÇAK C., KELEŞOĞLU S. İ.

XXI. Ulusal Patoloji Kongresi İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey