İki yıllık COVİD-19 pandemisinin katarakt morfolojisi ve cerrahi eğitime yansımaları


Creative Commons License

Gültekin Irgat S., Çakar E., Altunel O., Özcura F.

TOD 56. Ulusal Kongre, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

[PS-088]

İki yıllık COVİD-19 pandemisinin katarakt morfolojisi ve cerrahi eğitime yansımaları

Saadet Gültekin Irgat, Emine Çakar, Orhan Altunel, Fatih Özcura
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ:Kliniğimizde, Covid- 19 pandemisiyle iki yılda katarakt olgularının demografik, oküler faktörlerinin değişimini ve asistan doktorların bu süreçteki cerrahi gelişimini değerlendirmek.
YÖNTEM:Eylül 2019-Mart 2020 (grup 1, n=353) ve Eylül 2021-Mart 2022 (grup 2, n=459) tarihlerinde katarakt cerrahisi geçiren 812 hasta dosyası incelendi. Demografik verilerin yanında ameliyat öncesi ve sonrası görme keskinliği (GK), göz içi basıncı, katarakt sınıflandırması(I-V), pupil özellikleri, fakoemülsifikasyon parametreleri;kümülatif yayılan enerji (KYE),total aspirasyon zamanı (TAT), sıvı miktarı (ml) ve intraoperatif komplikasyonlar tarandı.On yılın üzerinde cerrahi tecrübesi olan iki öğretim görevlisi ve cerrahiye başlamış asistan vakaları değerlendirildi.
BULGULAR:Yaş ortalaması 67.09±9.6 ve %56 ‘sı erkek olup iki grup arasında yaş, cinsiyet ve GİB dağılımı arasında fark yoktu. Başlangıç GK grup 1’de 0.95±0.68 Grup 2’de 1.29±0.74 logMAR idi (P <0.001).Katarakt sertliği, KYE, TAT ve sıvı miktarı Grup 2’de daha fazlaydı(TAT ve sıvı için p<0.05, diğerleri için p <0.001). Katarakt sınıflandırmasına göre evre 5'te yer alan matur, kahverengi-siyah katarakt (resim 1) yüzdesi grup 1 de %12.7 iken grup 2’de %29.8 idi (p <0.001).Grup 1’de olgulara %8.2 küçük pupil, %7.6 psödeeksfoliyasyon eşlik ederken %2.3 kapsül germe yerleştirildi bu oranlar grup 2 de sırasıyla %6.8, %7.0 ve %2 idi (hepsi için p>0.05).Arka kapsül rüptürü grup 1'de %0.8 iken grup 2'de %1.5'tu( p>0.05). Grup 1’de vakaların %25.2 si, grup 2’de %24.6 sı asistan doktorlar tarafından yapıldı. Asistan vakalarının katarakt seviyeleri en yüksek oranla grup 1’de %36 ve grup 2 ‘de % 64.6 ile evre 3 idi. Asistan vakalarının grup 1’de KYE 8.44 ±6.26 grup 2’de 10.36 ±6.71 olup katarakt sertliği ve KYE arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r=0.645, p <0.001).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Pandemi sonrası görme keskinliği azalan, katarakt evresi ileri olan olguların sayısı artmıştır. Asistan doktor eğitimi için zorlu bir dönem olmakla birlikte aynı zamanda eğitici bir dönemdir.