Hepatit C Virüs İnfeksiyonu Tanısında ve İzleminde Anti HCV Sinyal/Eşik Değerleri Yeniden Düzenlenmeli mi?


GENÇ Ö., demircili m. e. , ARIKAN İ.

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 28 - 31 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri