Bronşiyolitis oblİterans organize pnömoni: Solunum Yetmezliğiyle Seyreden Üç olgu


Yalçın Ö.

Toraks Dergisi, no.6 (2), pp.170-174, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Toraks Dergisi
  • Page Numbers: pp.170-174
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Bronşiyolitis obliterans orgarrize pnömoni (BooP) sebebi bilinıneyen, ktiçtik hava yolları içinde granülasyon dokusuyla

karaktetize bir dıırtımdur. Tipik başlangıç dispne, öksürük, ateş, kilo kaybı ve göğüs radyografisiııde tek

veya birden çok opasiteler şeklindedir. Bazı vırkalarda hızlı progresyon ve ölüm göriilür. Bir aylık süre içinde iiç

idiyopatik BOOP olgusu izledik. Tüm olgularıınızda patolojik tanı broırkoskopi eşliğinde translıronşiyal biyopsiyle

konuldu. Olgularımızın ortak özelliği hızlı bir şekilde solunum yetmezliği bulgularının gelişmesiydi. Üç gun

yüksek doz steroidle (1. gün 4 x B0 mg,2' gtin 3 x 80 mg,3. gün 2 x 80 mg prednizolon) tedavi başladık ve

1 mg,/kg,/gün prednizolonla devaın ettik. Tüm olgularımızda hızlı bir klinik ve radyolojik iyileşıne iztedik. Uç olgunun

da bir aylık süre içinde başvurması ve hızla soluırum yetmezliği bulgularıııın görülmesi ilginçti.