Evaluation of Temporomandibular Joınt Dysfunctiıon in Patıents With Fıbromyalgia


ÇUKURLUÖZ BAYINDIR B. , GÜLER B.

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri