KRONIK YARA POLIKLINIĞINE BAŞVURAN DIYABETIK AYAK TANILI HASTALARDA PERIFERIK VASKÜLER HASTALIK GÖRÜLME SIKLIĞI


Yıldırım A. C., Bulut Ayaz C.

16. Ulusal 4. Uluslararası Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.153

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Diyabetes Mellitus ilişkili komplikasyonlar yönetimi zor medikal durumlardır. Diyabetik ayak, sıklıkla kötü yönetilen bir diyabetin periferik komplikasyonlarından biri olarak beraberinde kontrolsüz kan şekeri regülasyonu, periferik nöropati,nefropati ve dolaşım bozukluğu ile birlikte görülür.. Multidisipliner bir tedavi yaklaşımı kaçınılmazdır. Diyabetik ayak varlığı durumunda tedavi yönetiminde periferik vasküler dolaşım tedavinin başarısında en önemli faktörlerden biridir. Bu ön derlemede, kronik yara polikliniğine başvuran diyabetik ayak hastalarında periferik vasküler hastalık gözlenme sıklığı incelendi. Yöntem: Yeni kurulan kronik yara polikliniğimize Ağustos 2021-Ağustos 2022 süresince başvuru yapan ve kayıtları, takipleri alınan 44 diyabetik ayak tanılı hastada rutin olarak istenen bilateral alt ekstremite venöz ve arteryel vasküler doppler ultrasonografi raporları değerlendirildi. Buna göre; hastaların %38’inde (17), periferik arter hastalığı, %34’ünde venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Hastaların %27 sinde(12) herhangi bir vasküler probleme rastlanmamıştır. Herhangi bir vasküler probleme sahip olmayan diyabetik ayak tanılı hastaların 55-64 yaş aralığında olduğu, Vasküler problemi olan hastaların ise 65 yaş ve üzeri hastalar olduğu izlenmiştir. Tartışma Ve Sonuç: Bu ön değerlendirme sonuçlarına göre özellikle geriatrik hasta grubunda diyabetik ayak ve periferik vasküler hastalık daha sıklıkla gözlenmiştir. Bu birliktelik; ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olan bir olgudur. Hastaların multidisipliner şekilde hızlı değerlendirilmeleri oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde ve tedavinin başarı ile sonuçlanmasında en önemli basamağı oluşturacaktır. Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak, periferik arter hastalığı, venöz yetmezlik