PİSİDİA BÖLGESİ HASTANELERİNDE KALİTE VE SAĞLIK TURİZMİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

DAĞ E., UYMAZ A. O.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.4, pp.2892-2909, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In recent years, health tourism has been called patients seeking healing by traveling from their own countries to other countries for treatment. Recently, many tourists from abroad have been visiting our country for treatment within the scope of health tourism. Increasing the number of cities providing health tourism services in our country will contribute positively to the economy of the country and the region. Pisidia region is the center of interest in tourism in terms of historical and natural beauties. The expansion of health tourism services in the region in terms of diversification of tourism areas will cause many visitors from abroad to prefer the region In this study, it is aimed to evaluate the quality scales of hospitals in terms of health tourism in Burdur Isparta provinces, which are cities of Pisidia region, and to evaluate the attitude towards the effects of health tourism. The aim of the study is to evaluate the economic, socio-cultural and environmental effects of health tourism services in the region. As a result, when the quality and health tourism impacts of the hospitals in the region are evaluated, it has been revealed 

Sağlık turizmi hastaları tedavi olmak için kendi ülkelerinden başka ülkelere seyahat etmek suretiyle şifa aramasına denilmektedir. Son dönemlerde yurtdışından çok sayıda turistin sağlık turizmi kapsamında ülkemize tedavi olmak amacıyla ziyarette bulunmaktadır. Ülkemizde sağlık turizmi hizmeti veren şehirlerin sayısının arttırılması ülke ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Pisidia bölgesi tarihi ve doğal güzellikler açısından turizmde ilgi odağı olan bölgedir. Turizm alanlarının çeşitlendirilmesi açısından bölgede sağlık turizmi hizmetlerinin yaygınlaştırılması yurtdışından çok sayıda ziyaretçinin bölgeyi tercih etmesine sebep olacaktır. Bu çalışmada, Pisidia bölgesi şehirleri olan Burdur Isparta İllerinde sağlık turizmi açısından hastanelerin kalite ölçeklerinin değerlendirilmesi ve sağlık turizminin etkilerine yönelik tutumun değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmanın amacı bölgede sağlık turizmine yönelik hizmetlerin verilmesinin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak bölgedeki hastanelerin kalite ve sağlık turizmi etkileri değerlendirildiğinde, sağlık turizminin yaygınlaşmasının bölgeye ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkiler anlamında olumlu katkı sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada kent hastaneleri kalitesinin sağlık turizmine; ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin olumlu etkileri üzerine kurulan hipotezler desteklenmiştir. Kent hastaneleri kalitesinin sağlık turizmine; ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin olumsuz etkileri üzerine kurulan hipotezler desteklenmemiştir