Impact of Effective Communication on Women who between Work and Family Spiral


GÜÇLÜ S. , UNUTKAN A. , ELEM E. , YALÇINKAYA E. D. , YILMAZ A.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text