Alışılmadık Reel Sendromu Vakası: Pektoral Kası Pace Eden Kardiyak Pacemaker Disfonksiyonu.


Creative Commons License

Şen T., Demir M., Astarcıoğlu M. A.

38. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Twiddler sendromunun başka bir formu olan Reel sendromu, kalp pili bataryasının enine ekseni üzerinde dönmesi ve ardından leadlerin sarılması nedeniyle oluşan nadir bir pacemaker disfonksiyonu nedenidir. Pacing kablosunun yerinden çıkmasına ve geri çekilmesine neden olur.
Vakamızda Reel sendromu gelişen, sol ventrikül leadinin pektoral kası uyarması ile tespit edilen olguyu sunduk.
Yaklaşık 10 ay önce iskemik kardiyomiyopati nedenli CRT-D implantasyonu yapılan hasta yaklaşık 3 gün önce evinin içini boyama amacıyla fırça kullanmış. Ardından sol pektoral kas bölgesinde, göğüs kasında sürekli kas seyirmesi şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvurmuştur (Video 1). Öyküsünde koroner arter hastalığı, iskemik sistolik kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon ve hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Kullandığı ilaçlar warfarin 1*5mg, spironolakton 1*50mg, metoprolol 1*50mg, amiodaron 1*200mg, trandolopril 1*2mg, digoksin 1*0,25mg, furosemid 1*40mg olarak izlendi. Yapılan ekokardiyografisinde, ejeksiyon fraksiyonu %25, 3. Derecede mitral yetersizlik, sağ kalp boşlukları içerisinde pacemaker leadleri izlendi. EKGsinde bazal ritim atriyal fibrilasyon, pace ritminde olduğu izlendi. Fizik muayenesinde sol klavikula altında, pacemaker bataryasının altındaki pektoral kasın düzenli ve ritmik olarak kasıldığı izlendi (Video 1). Yapılan pil kontrolünde sol ventrikül leadinde pace ve sens kaybı izlendi. Önce akciğer X-ray ile değerlendirilen hastaya skopi eşliğinde pacemaker leadlerinin kontrolü yapıldı. Yapılan skopide, sol ventrikül leadinin yerinden ayrıldığı, bataryanın çevresine dolanarak geri geldiği ve bu bölgede temas ettiği pektoral kası uyardığı görüldü (Video 2). Ardından lead revizyonu planlandı. Kateter laboratuvarına alınarak steril hazırlık ile pil yeri açıldı. Sol ventrikül leadi yerinden çıkarıldı ve tekrar ponksiyon ile koroner sinüse tekrar yerleştirildi (Video 3). Komplikasyonsuz olarak işlem sonlandırılarak hasta taburcu edildi.
Bu vakada amacımız, pacemaker implantasyonu yapılan hastalarda kol manüplasyonlarının özellikle erken dönemde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği, ayrıca pacemaker bölgesindeki ani düzenli kas pulsasyonlarında "Reel" sendromunun da etyolojik bir faktör olarak düşünülebileceğini göstermektir.