Wernicke-Korsakoff Sendromu: Olgu Sunumu


KURTOĞLU Y. , BALCIOĞLU İ.

17. Uluslarası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri