Periodontal Hastalıklı ve Hiperlipidemili Bireylerde Salya Malondialdehit Süperokist Dismutaz Glutatyon ve Glutatyon Peroksidaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi


FENTOĞLU Ö., KOÇAK H., SÜTCÜ R., KIRZIOĞLU F. Y.

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.69-81, 2010 (Peer-Reviewed Journal)