AFAZİLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNE VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ


Creative Commons License

Dağ E., Demir Y., Oruç Karakuş P.

V. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, vol.5, no.1, pp.200-209

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200-209
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Aphasia is a communication disorder manifested by amnesia that occurs due to processes consisting of written, audible and other symbols that affect verbal and auditory transmission that occurs during the daily lives of people and enable us to communicate with other people. Aphasia is a language disorder that generally affects auditory and verbal transmission. Aphasia occurs due to traumas in the shell of the brain or as a result of brain tumors, infections and epileptic problems. Although there is no clear answer on how long the aphasia process will take, it is 6-12 months on average or 3-5 sessions per week. The purpose of this review; The aim of the treatment is to draw attention not only to the correction of speech, but also to the correction of social environment and relations.

Afazi kişilerin günlük yaşamları esnasında ortaya çıkan sözel ve işitsel iletimi etkileyen, diğer insanlarla anlaşmamızı sağlayan yazılı, sesli ve diğer sembollerden oluşan süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan bellek yitimi ile kendini gösteren iletişim bozukluğudur. Afazi genel olarak işitsel ve sözel iletimi etkileyen bir dil bozukluğudur. Afazi beynin kabuk kısmında oluşan travmalara bağlı ya da beyin tümörü, enfeksiyonlar ve epileptik sorunlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Afazide sürecinin ne kadar süreceği konusunda net bir yanıt bulunmamakla beraber ortalama 6-12 ay veya haftada 3-5 seans şeklindedir. Bu derlemede amaç; afazinin belirli bir tedavi yönteminin olmadığına, tedavide amaç sadece konuşmanın düzeltilmesi değil, aynı zamanda sosyal ortam ve ilişkilerin düzetilmesine dikkat çekmektir. Özellikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında inme ve afazi merkezlerinin sayısının az olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tedavi maliyetlerini karşılamadığı için hastaların tedavide zorlandıkları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tedavi için daha fazla rehabilitasyon merkezinin açılmasının birçok hastanın tedavisine katkı sağlayacaktır.