COVID-19 Pandemisinin Eğitim Düzeyine Göre Gebelik Oranlarına Etkisi


Soysal C., Sarı H., Erten Ö., Bıyık İ., Keskin N., Taşçı Y.

Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, no.1, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: COVİD-19 pandemisinin eğitim düzeyine göre, gebe kalma oranları ve doğum şekli üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

            Gereçler: Bu çalışma, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine gebelik tanısıyla başvuran hastaların verilerinin retrospektif olarak incelenmesiyle oluşturulmuştur. Pandemi öncesindeki 6 aylık dönem ile pandemi sırasındaki 6 aylık dönem; eğitim düzeyleri, gebelik oranları ve doğum şekli açısından karşılaştırılmıştır.

            Bulgular: Pandemi öncesi 6 aylık periyotta 960 yeni gebelik başvurusu olmasına karşın pandemi döneminde 6 aylık periyotta 541 yeni gebelik başvurusu olmuştur. Tüm eğitim düzeylerinde, pandemi öncesi döneme göre pandemi döneminde değişim olmuştur (p<0.001).  Pandemi öncesi dönemde ilkokul mezunu yeni gebelik başvurusu %26.1’den pandemi döneminde bu oran artarak %40.1’e yükselmiştir. Üniversite ve üstü eğitim düzeyinde yeni gebelik oranı %16’dan %5.9’a düşmüştür. Sezaryen oranları pandemi öncesi döneme göre anlamlı olarak artmıştır (p=0.002).

            Sonuç: COVID-19 pandemisinin kadınlar ve çiftler üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Daha önceki pandemilerde olduğu gibi COVID-19 pandemisinde de gebe kalma oranları olumsuz yönde etkilenmektedir.  Kadınlarda eğitim düzeyi arttıkça, pandemi öncesine göre gebe kalma oranları azalmıştır. Doğum şekli açısından sezaryen ile doğum pandemi öncesi %54.1 iken pandemi döneminde ise %62.3 olarak belirgin şekilde artmıştır. Bu sonuçların genellenebilmesi için ülke bazında çok merkezli araştırmalara ihtiyaç vardır.