Artefaktlar yanıltıcı bulgular


ŞEN T.

XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology., 20 - 22 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri