Vardiyalı Çalışan Şoförlerde Beslenme İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması


Kayalı Sevim M., HIZLI GÜLDEMİR H. , Duman Ö., Ağan N., Demir Ş., Us S.

2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, 26 - 27 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri