Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcüksel Yaklaşım ve Bir Eşdizimsel Sözcük Öğretimi Etkinliği


Çevik B.

I. SEMPOZYUMU (I. International Symposium of Academic Studies on Education and Culture) ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.534-543

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.534-543
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, son yirmi yılda büyük bir ivme kazanmıştır. Türkçe, günümüzde hem yurt

içinde hem de yurt dışında yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bu süreçte, “Nasıl bir Türkçe eğitimi?” sorusu

önem kazanmaktadır. Bu soru, yöntem konusuyla yakından ilgilidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde

bugüne kadar birçok yöntem ele alınmıştır. Birçok çalışmada, yöntemlerin önemi ve etkisi araştırılmıştır. Bu

bağlamda yabancı dil öğretiminde ele alınması gereken yöntemlerden biri de sözcüksel yaklaşımdır. Sözcüksel

yaklaşım, dil bilgisinin sözcük öbeklerinden oluştuğunu varsaymaktadır. Bu yaklaşıma göre sözcükler yalnız

başına değil, eşdizimsel birliktelikleriyle beraber öğretilmelidir. Sözcüksel yaklaşıma göre tek başına dilbilgisi

veya tek başına sözcük öğretimi eksiktir. Önemli olan, günlük hayatta kullanılan sözcüklerin öğretilmesidir.

Eşdizimlilik de sözcüksel yaklaşımın en önemli alt ögesidir.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcüksel yaklaşım ve eşdizimsel sözcük

öğretiminin önemini ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı, eşdizimsel sözcük öğretimine örnek

sunmaktır. Bu amaçla A1 düzeyinde çalışma kâğıtları hazırlanmıştır. Çalışmada, ilk olarak yabancı dil

öğretiminde “yöntem sonrası dönem” konusu ele alınmıştır Ardından sözcüksel yaklaşımın temel argümanları

açıklanmıştır. Daha sonra eşdizimlilik kavramı tanımlanmıştır. Son olarak A1 düzeyindeki çalışma kâğıtları

tartışmaya sunulmuştur. Bu çalışmanın, sözcük öğretiminde öğretmenlere yeni bakış açıları kazandıracağı

düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, betimsel ve deneysel çalışmalar için de bir hazırlık niteliği taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Sözcüksel Yaklaşım, Eşdizimsel Sözcük Öğretimi.