Lenf nodu negatif mide kanserli hastalarda sağkalım üzerine etkili prognostik faktörlerin değerlendirilmesi: Üç merkez deneyimi


Bı̇lı̇cı̇ A., Şeker M., Öven Ustaalı̇oğlu B. B., Dane F., Aliustaoğlu M., Erkol Yılmaz B., ...More

Türk Onkoloji Dergisi, vol.25, no.4, pp.135-142, 2010 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türk Onkoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-142
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Lenf nodu negatif mide kanserli hastalarda sağkalım üzerine etkili prognostik faktörlerin değerlendirilmesi: Üç merkez deneyimi
Ahmet BİLİCİ,1 Mesut ŞEKER,1 Bala Başak ÖVEN USTAALİOĞLU,1 Faysal DANE,2 Mehmet ALİUSTAOĞLU,1 Burçak ERKOL YILMAZ,1 Cem GEZEN,3 Taflan SALEPCİ,1 Mahmut GÜMÜŞ,1 Kazım UYGUN4

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Kocaeli
AMAÇ
Çalışmamızda küratif cerrahi sonrası lenf nodu metastazı olmayan mide kanserli hastalarda genel sağkalım (GSK) ve hastalıksız sağkalım (HSK) ile ilişkili prognostik faktörler araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
2003-2010 yılları arasında küratif gastrektomi uygulanmış 113 lenf nodu negatif mide kanserli olgu geriye dönük olarak araştırıldı.

BULGULAR
Tek değişkenli analizde GSK üzerine etkili prognostik faktörler olarak pT evresi (p<0.001), klinik evre (p<0.001), kan damarı invazyonu (p=0.033) ve nüks varlığı (p<0.001) bulunurken, pT evresi (p=0.004), klinik evre (p=0.001), kan damarı (p=0.016) ve lenf damarı invazyonu (p=0.031) varlığı HSK üzerine etkili prognostik göstergeler olarak saptandı. GSK için çok değişkenli analiz sonuçları, pT evresi, klinik evre, histolojik grade ve nüks varlığını bağımsız prognostik faktörler olduğunu gösterdi. Bunun yanında, çok değişkenli analiz HSK için uygulandığında, cerrahi tipi, tümör çapı, pT evresi ile klinik evre bağımsız prognostik göstergeler olarak bulundu.

SONUÇ
Lenf nodu negatif mide kanserli hastalar, lenf nodu metastazı olan hastalara göre daha yüksek kür şansı ve daha iyi sağkalım sonuçlarına sahiptir.Anahtar Kelimeler : Genel sağkalım; hastalıksız sağkalım; lenf nodu negatif tümörler; mide kanseri