ARE THERE ASSOCIATION BETWEEN EPICARDIAL FAT THICKNESS AND CARDIOVASCULAR DISEASE?


YILMAZ S.

16. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler, 30 Ekim - 01 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri