Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi


ÖZGÜR G. , YILDIZ S., KAÇMAZ E. D.

. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri