Incidental Findings: Bilateral Mocosa Retention Cyst and Antrolith in the Maxillary Sinus


Ayyıldız H., Akgünlü F.

ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK KONGRESİ IDU-DENT 2020, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.62-63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62-63
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Abstract

Introduction and Objection: Mucosal retention cyst is one of the inflammatory pathologies of the maxillary sinus. Although it is difficult to distinguish radiologically from polyps formed in the maxillary sinus, their treatment is the same. The sinus mucosa is less resistant to perforations as a result of inflammation. It increases the risk of complications in surgical procedures involving the maxillary sinus. The purpose of this poster presentation is to present the bilateral mucosal retention cyst seen in a patient.

Case Report: The cone beam computed tomography image of a 40-year-old female patient who came to our clinic for dental implant treatment was examined and incidentally bilateral mucosal retention cyst was observed. A calcified radiopaque mass was observed in the mucosal retention cyst in the right region of the patient, and the observed mass was reported as antrolith. The measurements of the mucosal retention cysts in the coronal plane are reported as 9.1 mm X 9.4 mm on the right and 12 mm X 10.2 mm on the left.

Conclusion: When reporting cone beam computed tomography images, only the area of interest should not be reported. It is important to examine and report all anatomical structures in the imaging area in order not to miss any pathology.

Keywords: Antrolith, Cone beam computed tomography, Mucous retention cist

Özet

Giriş ve Amaç: Mukoza retansiyon kisti maksiller sinüsün enflamatuar patolojilerinden biridir. Maksiller sinüste oluşan poliplerden radyolojik olarak ayrımı zor olsa da tedavileri aynıdır. Sinüs mukozası, enflamasyon sonucunda perforasyonlara karşı direnci azalır. Maksiller sinüsü içeren cerrahi prosedürlerde komplikasyon riskini arttırır. Bu poster sunumunun amacı bir hastada görülen çift taraflı mukoza retansiyon kistini sunmaktır.

Olgu Sunumu: Dental implant tedavisi amacı ile kliniğimize gelen 40 yaşındaki kadın hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüsü incelenmiş olup rastlantısal olarak çift taraflı mukoza retansiyon kisti gözlenmiştir. Hastanın sağ bölgesindeki mukoza retansiyon kistinde kalsifiye radyoopak kitle gözlenmiştir, gözlenen kitle antrolit olarak raporlanmıştır. Mukoza retansiyon kistlerinin koronal düzlemdeki ölçümleri sağda 9,1 mm X 9,4 mm, solda 12 mm X 10,2 mm ebatlarında raporlanmıştır.

Sonuç: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerini raporlarken sadece ilgili alan raporlanmamalıdır. Görüntüleme alanına giren tüm anatomik yapıların, herhangi bir patolojiyi kaçırmamak adına incelenmesi ve raporlanması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antrolit, Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, Mukoza retansiyon kisti