Diyabetik Ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri, Üriner Sistem İnfeksiyonu Sıklığı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları


GENÇ Ö., AKSU E., PAŞALI KİLİT T., ONBAŞI K., KOÇAK F. E. , KURTOĞLU Y.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey