Diyabetik Ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri, Üriner Sistem İnfeksiyonu Sıklığı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları


GENÇ Ö., AKSU E., PAŞALI KİLİT T., ONBAŞI K., KOÇAK F. E. , KURTOĞLU Y.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye