Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik GüçlendirmeninAracılık Rolü


Creative Commons License

NAL M., BEKTAŞ G., KAYA E.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), vol.6, no.3, pp.842-858, 2020 (Peer-Reviewed Journal)