Sağlıklı Donörlerde Trombosit Aferezi İşleminin Kanın Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması


AKDAM H., KÜÇÜKATAY Z. M. , KESKİN A., KABUKCU S., ERKEN G., ATSAK P., ...More

Türk Hemotoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi, (Kongre Özet Kitabı) Özet No P43, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey