Van ve Çevre İllerden İzole Edilen M. tuberculosis İzolatlarının In house PCR yöntemleriyle Moleküler Epidemiyolojik Tiplendirilmesi


AYDIN E. , TARHAN G., EREN S., ŞAHİN F.

Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 25 Aralık 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri