Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri


Creative Commons License

Güdek Seferoğlu E., Sezici E., Yiğit D.

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.257-276, 2019 (Peer-Reviewed Journal)