Düşme Sonrası Gelen Hastada Konulan Tanılar: Olgu Sunumu


KARAMAN S., KADIOĞLU E. , ZENGİN Y., ERKURAN M. K. , DEMİR Ö. F.

VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 06 - 09 Mayıs 2010 / ANTALYA, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye