Farklı Etyopatogeneze Sahip Olgularda Karpal Tünel Sendromunda Subsinovial Konnektif Dokuda Histopatolojik Değişkenlerin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi


TAŞER F., DEĞER A. N. , DEĞER H.

15. Ulusal Anatomi Kongresi 5-8 Eylül 2013 Samsun, Turkey, 5 - 08 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey