THE EFFECTS OF HUMAN AMNIOTIC FLUID AND BONE GREFT ON VERTEBRAL FUSION IN AN EXPERIMENTAL MODEL


ÖNER M., KARAMAN İ., GÜNEY A., DÜLGEROĞLU T. C. , ERDEM Ş.

32.epos kongresi, 17 - 20 Nisan 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri