Multipl Endokrin Neoplazi MEN Tip 2 Sendromu tanısında biyokimyasal testlerin değeri Vaka sunumu


KOÇAK F. E. , KOÇAK C., EKİCİ M. F.

XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey