Kafa Travması Sonrası Subakut Beyin İskemisi


DEĞER H., DEĞER A. N. , KAÇAR H., AYDIN H. E. , KAYA İ. , AYDIN N.

Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri