İki Farklı Hastanın CAD/CAM Tekniği ile Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporları


SUBAŞI M. G. , ALP G.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi-Antalya, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri