P076 – Görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan yabancı cisme bağlı gelişen ayakta Stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonu: Olgu sunumu


ERDURAN M., İREY S., DEMİRKIRAN N. D. , ÖZMANEVRA R.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Poster Bildiriler 157, Turkey, 29 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey