P076 – Görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan yabancı cisme bağlı gelişen ayakta Stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonu: Olgu sunumu


ERDURAN M., İREY S., DEMİRKIRAN N. D. , ÖZMANEVRA R.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Poster Bildiriler 157, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye