Glenoid fraktüründe (ideberb tip 1b) kırık hattının 2 adet başsız vida ile tespiti ve hastanın postoperatif rehabiltasyon sonuçları


Creative Commons License

Dülgeroğlu T. C., İnal S., Üzümcügil A. O., Demirkıran N. D., Öner S. K., Öztürk B., ...More

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, no.1, pp.146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 53
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Glenoidin %20’sinden fazlasını içeren kırığı ve glenoid eklem yüzünde 4 mm’den fazla basamaklanması olan Ideberg Sınıflamasına göre Tip 1b olan glenoid fraktürüne cerrahi yaklaşımımız ve postop sonuçlarını sizlere sunmayı amaçladık

Yöntem: 30 yaş erkek hasta ağaç kesme esnasında kesmiş olduğu ağacın altında kalma sonrası sağ omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı nedeniyle getirildiği acil serviste değerlendirildi. Hastanın detaylı fizik muayenesi yapılıp ardından AP grafi ile glenoid kırığı görülüp çekilen 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile parçalanmış bir glenoid kırığı (Ideberg TİP 1b) tespit edildi. Preoperatif hazırlıkları yapılarak yatışının 1. gününde şezlong pozisyonunda, deltopektorial yaklaşım ile kırık hattına ulaşılarak redüksiyon sağlandı, kırık hattı 2 adet başsız vida ile tespit edilip skopi ile görüntüleme sağlanarak redüksiyon ve fiksasyon beğenilip işleme son verildi. Hasta postoperatif dönemde velpeau bandajı ile 6 hafta takip edildi. Bulgular: Hasta 7.5 ay boyunca takip edildi. Yara ya da aksiller sinir komplikasyonu yoktu. Ameliyattan 9 hafta sonra kırık birlikteliği sağlandı. Son kontrolde hasta tatmin edici omuz işlevi gördü. Omuz kaçırma, ileri fleksiyon ve dış rotasyon sırasıyla 120°, 138° ve 55 °, kontralateral omuzdaki karşılık gelen hareket aralıklarına göre sırasıyla 26, 16 ve 14° idi. Operatif ve kontralateral omuzların iç rotasyonu sırasıyla torasik T6.2 ve T4 seviyelerinde idi. Constant-Murley, UCLA ve DASH skorları sırasıyla 78, 27 ve 16 puan olarak skorlandı. Çıkarımlar: Olgu sunumumuzda hastamızın takiplerinde omuz işlevinde ve hareketlerinde tatmin edici bir iyilik hali olup cerrahi yaklaşımımız ve postoperatif dönemdeki klinik muayene sonuçlarımızı sizlerle paylaştık. Uygun cerrahi tedavi ve postop immobilizasyon ile aldığımız güzel sonucu siz değerli meslektaşlarımıza sunduk.