Primer Enürezis Nokturnada, Deri Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Durmaz A., Bostancı İ.

9 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2022, pp.315-322

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315-322
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Evaluation of Skin Prick Test Results in Primary Enuresis Nocturna Abstract Introduction: Recurrent, involuntary, and unexplained night-time urinary incontinence in children older than five years of age is known as Enuresis nocturna. If this is present from birth, it is called Primary Enuresis Nocturna (PEN). The aim of this study was to examine the results of the skin prick test and to investigate its relationship with atopy in children with PEN with urinary incontinence. Materials and Methods: Our study 50 children with PEN complaints were recruited as the study group and 25 healthy children were included in the control group, and SPT containing various allergens was applied to the Ankara Training and Research Hospital Pediatric Nephrology Outpatient Clinic. Those who have recently used drug that inhibit histamine release were excluded from the study. Results: Of the enuretic children, 42% (n:21) were girls and 58% (n:29) were boys, and the mean age was 8.5±2.4 years. The control group was 25% (n:10) girls, 60% (n:15) boys, and the mean age was 10±1.9 years. Family history was 70% in enuretic children, and it was found that this complaint decreased with increasing age. Family history was 16% in the control group. Atopy was detected in 5 children with Skin Prick Test (DPT) in children with PEN. Atopy was found against house dust (n:2), warehouse mite (n:1), tree pollen (n:1) and all three substances (n:1) in those with atopy. In these, food allergy was investigated with a new DPT and was not found. In the control group, no allergy was detected against any substance. Conclusion: In our study, atopy was detected against house dust, warehouse mites and tree pollen in children with PEN due to DPT application, but no food allergy was detected. When evaluated statistically, it was found that there was no significant relationship (p>0.05). There is a need for new studies with more participants on this subject. Key words: Primary Enuresis nocturna, etiology, atopy, skin prıck test.. 

Özet Giriş: Beş yaşından büyük çocukların, tekrarlayan tarzda, istemsiz bir şekilde ve herhangi bir nedene bağlı olmaksızın, geceleri uykuda idrar kaçırması Enürezis nokturna olarak bilinir. Bu durum doğumdan itibaren gözleniyorsa Primer Enürezis Nokturna (PEN) adını alır. Bu çalışma, idrar kaçırma şikâyeti olan PEN’li çocuklarda, deri prick testi (DPT) sonuçlarının değerlendirilmesi ve atopi ile bağlantısının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot: Çalışmamız Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniğine PEN nedeniyle müracaat eden 50 çocuk çalışma grubu olarak alınmıştır. Ayrıca sağlıklı 25 çocuk da kontrol grubu olarak alınmıştır. Kendilerine çeşitli alerjen maddeleri içeren DPT uygulanmıştır. Yakın zamanda histamin salınımını engelleyen ilaç kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Enüretik çocukların, %42 (n:21)’i kız ve %58 (n:29)’u erkek, yaş ortalaması 8,5±2,4 yıldı. Kontrol grubu ise %25 (n:10)’u kız, %60 (n:15)’i erkekti ve yaş ortalaması da 10±1,9 yıldı. Aile öyküsü, enüretik çocuklarda %70 olduğu ve yaş büyüdükçe bu şikâyetin azaldığı tespit edildi. Kontrol grubunda ise aile öyküsü %16’ydı. PEN’li çocuklarda Deri Prick Testi (DPT) yapılması sonucu 5 çocukta atopi tespit edildi. Bu çocuklarda ev tozuna (n:2), depo akarına (n:1), ağaç polenlerine (n:1) ve her üç maddeye (n:1) karşı atopi bulundu. Atopisi bulunan PEN’li çocuklarda yeni bir DPT ile gıda alerjisi araştırıldı ve bu grupta gıda alerjisi saptanmadı. Kontrol grubunda ise herhangi bir maddeye karşı alerji tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamızda, PEN’li çocuklarda, DPT uygulanması sonucu ev tozu, depo akarı ve ağaç polenlerine karşı atopi tespit edilmiş ama gıda alerjisi tespit edilememiştir. İstatiksel açıdan değerlendirildiğinde ise sonuçlar anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Bu konuda daha çok sayıda katılımcının olduğu yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.