Appendektomi materyalinde insidental olarak saptanan Enterobius Vermikularis enfeksiyonu Olgu sunumu


EKİCİ M. F. , SÖNMEZ Y., KOÇAK C., KOÇAK F. E.

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye