BİR HASTADA EŞ ZAMANLI TANI KONAN MESANE, PROSTAT, VE TİROİD PAPİLLER KANSERİ: VAKA SUNUMU


CANSU G. B. , OCAK G. A. , AKKAYA B., ÖZDOĞAN M., SARI R.

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey