BİR HASTADA EŞ ZAMANLI TANI KONAN MESANE, PROSTAT, VE TİROİD PAPİLLER KANSERİ: VAKA SUNUMU


CANSU G. B. , OCAK G. A. , AKKAYA B., ÖZDOĞAN M., SARI R.

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye