Geriatrik hastalarda acil servise nadir Bir başvuru nedeni olarak Bochdalek hernisi Bir olgu sunumu PB Y17


EKİCİ M. F. , SÖNMEZ Y., TOK Ş., YAYLAK F. , ZEYTİN A. T.

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye