Epulis Olgusunda Preprotetik Cerrahi Sonrası Dikilebilen Sert Plak Kullanımı /Use Of Rigid Plaque After Preprosthetic Surgery In Epulis Case


Sarıyer S., Karabıyık Z., Çukurluöz Bayındır B.

27. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.385-386

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.385-386
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:Epulis fissuratum(Protez granülomu,inflamatuar fibröz hiperplazi,proteze bağlı fibröz hiperplazi,) benign tümöral bir gingival hiperplazidir.Boyutu,1 cm'den yaygın lezyonlara kadar değişebilen,klinik görünümü normal veya eritemli bir mukoza ile örtülü kıvrımlar içeren yüzeyi düzgün formdadır.Sadece ağrıyla rahatsızlığa neden olmakla kalmayarak;çiğneme,estetik,psikoloji de etkilenmektedir.Lezyon konservatif olarak doku şartlandırma veya cerrahi müdahaleyle tedavi edilebilmektedir.Her iki durumda protetik rehabilitasyon şarttır. Olgu Tanımlanması: 60 yaşında alt üst tam protez kullanan erkek hasta; çiğneyememe, ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu.Klinik muayenesinde uzun süreler kullandığı protezlerin üst çene bukkal frenulumdan vestübüler sulkusa kadar uzanan hiperplazik doku oluşturduğu saptandı.Epulis eritemli,ödemli ve ağrılıydı,Protez takıp çıkarmalarında kanama olduğu tespit edildi.Blanch testindeyse sonuç negatifti.Protez kenarları kendi oluşturduğu patolojik protez sınırlarında fonksiyon sağlamaya çalışmaktaydı.2 hafta süreyle protez kullanılmadı,beslenme ve ağız bakım önerileriyle hasta eğitimi yapıldı.2 hafta sonra klinik muayenede lezyonun tamamen gerilemediği;ancak lezyonun küçülmesi ve rengindeki kızarıklığın azalması dikkate alınarak inflamatuvar doku cevabının azaldığı tespit edildi.Preprotetik cerrahi öncesi, anatomik ölçü alınarak alçı modeller oluşturuldu.Modelde cerrahi olarak rezeke edilecek bölgeler işaretlendi,doku katlantıları doku seviyesine kadar aşındırıldı,Sağlıklı dokuda çizilen hat korundu.Bu modele uygun,2mm kalınlığında vakumla şekilllendirilen sert 2,00mm kalınlığında plak(Longma, Shaoxing Shangyu,PRC)kullanılarak rijit cerrahi splint hazırlandı.Splintin sınırları posteriorda tüberleri içine alarak at nalı şeklinde hazırlandı,alveolar sulkusun fonksiyonel sınırlarına uzatıldı.Plak üzerinde cerrahi planlamada periosta denk gelecek alanlarda 0,4mm çaplı alev uçlu paslanmaz çelik frez(SGM. 04.sigmadent.İstanbul/Türkiye) ile 2mm aralıklarla tutucu delikler açıldı.Hazırlanan plak, operasyon sonunda periosta süture edildi.Hastaya postoperatif önerilerde bulunuldu.1,2,3.gün kontrolleri yapıldı 4.günün sonunda plak çıkartıldı. Bulgular:Postoperatif önerilere tam anlamıyla uymayan hastada bile suture edilen plak operasyon bölgesindeki relapsı önlemiştir.Hasta fonksiyon,fonasyon ve estetik rehabilitasyonunu sağlayacak tam protez yapımı için hazır hale getirildi. Sonuç:Preprotetik cerrahi kararı verilen hastalarda sentrik oklüzyonun sağlanamaması,keskin cilasız ve uzun kenarlı protezlerin varlığında eski protezler kullanılamaz.Preprotetik cerrahide eski protezin kullanılması,cerrahi plakların iyileştirici patlarla bölgeye adaptasyonu alternatif olabileceği gibi rijit cerrahi splintin bölgeye süture edilmesi,epulis fissuratum cerrahisini takiben lezyonun relapsını engellemede etkili ve postoperatif hasta konforunu artıran bir yöntemdir.