Erişkinlerin grip aşısına yaklaşımının araştırılması


TÜZÜN T., MISTANOĞLU ÖZATAĞ D., KORKMAZ P. , UYAR C., ÖZMEN A.

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey