Erişkinlerin grip aşısına yaklaşımının araştırılması


TÜZÜN T., MISTANOĞLU ÖZATAĞ D., KORKMAZ P. , UYAR C., ÖZMEN A.

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Mart 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye