Meme kanserli hastalarda MDR1 C3435T polimorfizmi


TURGUT S., YAREN A., KURŞUNLUOĞLU R. , TURGUT G.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32.Ulusal Kongresi, (Kongre özet kitabı) Özet No P58, Denizli, Turkey, 18 - 22 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey