NADİR BİR KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDENİ: BROCA AFAZİSİ OLGUSU


Akyol M., Kaya M., Çoşkun A., Halıcı A., Yıldırım H.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.465-466

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.465-466
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

NADİR BİR KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDENİ: BROCA AFAZİSİ OLGUSU

Mustafa Akyol, Murtaza Kaya, Abdil Coşkun, Ali Halıcı, Harun Yıldırım Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

ÖZET Lisan; semboller, işaretler veya kelimeler aracılığıyla iletişim yoludur.Afazi baskın hemisferde serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin ilgili bölümünde meydana gelen hasardan kaynaklı konuşma ve/veya anlama bozukluğudur. Broca afazisi anlama yönünden bozulma olmamasına rağmen dil üretme yeteğinin yazılı veya sözlü olarak kısmen veya tamamen kaybolmasıyla karekterize bir afazi türüdür. Biz de iskemik serebrovasküler olay’ın nadir tutulma yeri olan Broca alanının enfarktını konuşamama şikayeti ile acile gelen hastada sunmaya çalıştık. 71 yaşındaki erkek hasta sabaha karşı ani başlayan konuşma bozukluğuyla tarafımıza başvurdu, bilinen 25 yıl önce koroner arter baypas ameliyatı (CABG) ve 2020 yılında geçici iskemik atak (TİA) öyküsü mevcut, konuşamama dışındaki nörolojik muayenesi normal hasta söylediklerimizi duyuyor anlıyor, konuşma dışındaki motor hareketleri yerine getirebiliyor fakat konuşamıyordu. Elektrokardiyografi: Normal sinüs ritmi, difüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde: Sol broca alanında difüzyon kısıtlılığı görüldü, beyin tomogrofisinde: sol broca alanında silik hipodens alan görüldü, hasta yakınlarından onam alınarak 50 mg i.v (intravenöz) tPA (Rekombinant doku tipi plazminojenaktivatörü) yapıldı, nörolojiye konsülte edildi. Nöroloji yoğun bakım’a interne edildi. Nörolojik semptomları olan hastalardan ayrıntılı anamnez alınmalı risk faktröleri değerlendirilmeli, kalıcı nörolojik sekel gelişmesini önlemek ve/veya azaltmak için tedavi zamanında ve hızlı bir şekilde başlanması önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: Broca afazisi, Konuşma bozukluğu, İskemik serebrovaskuler olay