AMPUTASYON KARARI VERILEN DIYABETIK AYAK TANILI HASTA İÇIN SON ÇARE: OLGU SUNUMU


Bulut Ayaz C., Yıldırım A. C.

16. Ulusal 4. Uluslararası Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.145-146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-146
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Diyabet sık görülen ve toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturan bir hastalıktır. Ülser enfeksiyon ve gangrenin eşik ettiği diyabetik ayak tanılı hastalar için multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerekir. Aynı zamanda hastada depresyon, sosyal izolasyon ve fiziksel yetersizlik durumu yaratır. Uluslararası standartlara göre diyabetik ayak yaralarına sıradan bir takım ya da tek bir hekimin bakması yerine multidisipliner bir takımın bakması tedavi başarısını arttırmaktadır. Bu çalışmada yönetimi zor bir diyabetik ayak yara olgusunu paylaşmayı amaçladık. Olgu: Yetmiş yedi yaşında kadın hasta Kronik yara polikliniğimize sağ ayağında kötü kokulu PEDİS sınıflamasına göre grade 4 yara ile başvurdu Hastanın öyküsünde tip 2 diyabetesmellitus (DM), DM’ ye bağlı nöropati, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği mevcut. 2 ay travma sonucu açılan yaraya evde geleneksel tıp yöntemleriyle bakım yapılmış. Hastanın parmak ucu kan şekeri ölçümü 512 olarak tespit edildi. Hastadan Hemogram, CRP, Biyokimya, Hba1c değerleri ve röntgen ve alt ekstremitevenöz-arterieldoppleristendi Sonuçlarla birlikte hasta ‘Diyabetik ayak ve kronik yara bakım’ konseyimize çıkarıldı. İlk debridman sonrası stenoz tespit edilen hastaya BT anjiyografi istendi. Hasta yatışı kabul etmediği için yara polikliniği tarafından ayaktan takip edildi. Seri debridmanlar, pasif yara kapama ürünleri kullanılarak yarada enfeksiyon kontrol altına alındıktan ve tamamen granülasyon sağlandıktan sonra 8 doz EpidermalGrowthFactor uygulaması sonrası greftlemeye gerek kalmadan toplam 6 ay gibi sürede yara tamamen kapandı. Tartışma ve Sonuç: Diyabetik ayak tanılı hastalarda multıdısıplıner bir yaklaşım, uygun yara bakımı ve hastanın altta yatan risk faktörlerinin düzeltilmesi ile birlikte diyabetik ayak tanılı hastalarda amputasyonun önlenebileceği kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak, growth factor