İleri evre halluks rijiduslu hastalarda yerli üretim total eklem artroplastisi ile tedavi sonuçlarımız


Creative Commons License

DÜLGEROĞLU T. C., demirkıran N. D., ERDURAN M.

Pamukkale Medical Journal, 2019 (Peer-Reviewed Journal)