Ebelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeylerine Eğitimin Etkisi


Creative Commons License

Sezici E., Güdek Seferoğlu E., Yiğit D.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.255-261, 2019 (Peer-Reviewed Journal)