“Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Anjiyotensinojen M235T Polimorfizminin Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması”


SİPAHİ T., GÜLDİKEN S., ÜSTÜNDAĞ S., YÜKÇÜ F.

26. Ulusal Biyofizik Kongres, Turkey, 9 - 12 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey