Sağlık Yöneticilerinin Paternalist (Babacan) LiderlikDavranışlarının Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Nal M., Tarım M.

AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.117-141, 2017 (Peer-Reviewed Journal)