PCOS Hastalarda İntrauterin İnsemination Sikluslarında Ovaryan Stimulasyonda Highly Purified FSH ile Recombinant FSH Karşılaştırılması


ÇAĞLAR G. S. , PABUÇCU R., ÖZTAŞ E. , Kaya C., Gülbahar A.

II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey